Hạch Toán Nhập Khẩu Ủy Thác Là Gì, Có Lợi Ích Như Thế Nào?

Doanh nghiệp của bạn đang thực hiện dịch vụ ủy thác nhập khẩu và cần hạch toán nhập khẩu ủy thác. Bạn chưa rõ về những nghiệp vụ này  sẽ  tiến hành như thế nào. Căn cứ đối chiếu tại đâu hãy tham khảo bài viết hướng dẫn chi tiết tại đây nhé.

Nhập khẩu hàng hóa vốn là một trong những hoạt động phổ biến đối với các doanh nghiệp trong nước hiện nay. Bởi kinh tế ta có nhiều sự đổi mới và phát triển thế nhưng những thành tựu về công nghệ còn nhiều hạn chế, vậy nên hoạt động nhập khẩu không còn quá xa lạ đối với môi trường kinh tế năng động hiện nay.

Hạch toán nhập khẩu ủy thác là gì

Hạch toán nhập khẩu ủy thác là gì

Các doanh nghiệp nhập khẩu ủy thác hoạt động như một đại lý trung gian thay mặt chủ hàng có trách nhiệm đàm phán và ký kết hợp đồng ngoại thương dưới sự phối hợp của bên nhập khẩu và thực hiện các thủ tục liên quan đến hải quan và thông quan giao nhận hàng hóa từ nơi người bán sang nơi người mua.

Vậy với mối quan hệ này, việc hạch toán các khoản thu chi trong doanh nghiệp sẽ diễn ra khi kết thúc quá trình ủy thác nhập khẩu, theo quy trình cụ thể như sau:

Các bước hạch toán va ghi sổ các hoạt động phát sinh trong quá trình ủy thác nhập khẩu hàng hóa

– Đối với bên nhận ủy thác nhập khẩu, tức công ty dịch vụ ủy thác nhập khẩu:

+ Nhận tiền thanh toán hàng hóa từ bên ủy thác khi đó ghi sổ tăng lên ở mục tài khoản 111, 112 và giảm ở mục tài khoản 131, viết tắt lại như sau:

Nợ TK 111, 112

Có TK 131

Trong trường hợp công ty nhận tiền bằng các đồng khác với việt nam đồng thì cần phải ký quỹ và ghi có tài khoản 007.

+ Để mở tài khoản thanh toán thủ tín dụng ở ngân hàng, cần phải nộp tiền ký quỹ cho ngân hàng và ghi sổ như sau: tăng lên ở tài khoản cầm cố trong ngân hàng 144 và giảm đi tài khoản tiền mặt 111, 112. Cách thức ghi như sau:

Nợ TK 144

Có TK 111, 112

Tương tự với mức ký quỹ không dùng tiền việ nam đồng thì phải ghi giảm tài khoản ngoại tệ tức ghi  (Có TK 007)

+ cho đến khi hàng được làm  thủ tục hải quan và chắc chắn thông quan thì khi đó công ty đã tăng lên 1 khoản hàng hóa đi đường, nếu đã nhập về và đang lưu giữ tại kho thì tăng tài khoản hàng hóa và giảm tài khoản phải trả cho bên nhập khẩu, trong trường hợp khi hàng về mà giao ngay cho bên nhập khẩu thì công ty ghi tăng mục phải trả cho bên ủy thác luôn. Cụ thể như sau:

Nợ TK151

Nợ TK 156

Nợ TK 331

Có TK 331

+ Khi hàng hóa thông quan và đi qua các cơ quan hải quan thì cần phải nộp thuế nhập khẩu, nếu hàng hóa là hàng hóa tiêu thụ đặc biệt thì phải tính luôn thuế này. Cụ thể nếu chỉ cần tính thuế nhập khẩu thì kế toán sẽ ghi sổ như sau:

Nợ TK 151

Nợ TK 156

Nợ TK331

Có TK 333

Trong khi nếu hàng hóa đó là hàng hóa thuộc diện hàng hóa tiêu thụ đặc biệt thì ghi sổ như sau:

Nợ TK151

Nợ TK 156

Có TK 331

+ Khi kết thúc và nhận tiền thanh toán hàng hóa của bên ủy thác và kết thúc giao dịch, công ty ghi sổ như sau:

Nợ TK 1112, 1122

Có Tk 131

  • Đối với doanh nghiệp nhập khẩu ủy thác

+ thực hiện thanh toán một phần trước tiền làm các thủ tục cho bên nhận ủy thác nhập, khẩu để bên này thanh toán các thủ tục chứn từ liên quan.

Lúc này kế toán sẽ ghi tăng khaorn mục phải trả cho bên ủy thác và ghi giảm khảo mục tiền mặt cho công ty. Cụ thể về tài khoản

Nợ TK 331

Có TK 111, 112

Trong trường hợp tiền thanh toán không phải là việt nam đòng thì phải ghi giảm tiền ngoại tệ tức ghi có vào tk 007.

+ khi tiếp nhận hàng hóa đã được giao từ phía bên công ty dịch vụ ủy thác thì các tài khoản được hạch toán như sau:

Nếu bên phía công ty dịch vụ ủy thác phải tạm ứng các loại thuế thì được hạch toán như sau:

Nợ TK 156

Nợ TK 331

Có TK 331

Tức là tăng hàng hóa và thuế được khấu trừ, giảm khoản phải thanh toán cho người bán.

Nếu bên công ty nhập khẩu phải tự nộp các khoản thuế thì khi đó các tài khoản được hạch toán như sau:

Nợ TK 331

Có TK 111, 112

+ Phí thanh toán các phí trả thêm nhu hoa hồng hay vận chuyển mà bên nhập khẩu phải thanh toán cho bên công ty dịch vụ ủy thác được ghi như sau:

Nợ TK 156, 133,….

Có TK 331

+ Phí thanh toán dịch vụ phải trả cho bên dịch vụ ủy thác được hạch toán như sau:

Nợ TK 331

Có TK 111, 112

Trên đây là bài viết cụ thể hướng dẫn cách hạch toán ủy thác nhập khẩu hàng, chủ hàng có thể tham khảo để áp dụng với quy trình nhập khẩu hàng tại doanh nghiệp mình.

Bạn có thể tham khảo các bên dịch vụ kế toán cung cấp dịch vụ làm trọn gói loại hình này.Lời khuyên của tôi dành cho bạn là nên tự học để có kiến thức nhất định về xuất nhập khẩu và kế toán tránh các trường hợp tiền mất, tật mang doanh nghiệp chịu trận trước những dich  vụ kém chất lượng.

Chúc bạn thành công !

Hạch Toán Nhập Khẩu Ủy Thác Là Gì, Có Lợi Ích Như Thế Nào?
5 (100%) 2 votes

One Response

  1. Cúc Nguyễn 24 Tháng Năm, 2019

Add Comment